Föreningen för Certifiering av Statistiker

Certifiering

 

Certifiering av tredje part innebär att du som statistiker får en sammanlagd bedömning av din kompetens och erfarenhet. Föreningen kan inte garantera att en certifierad statistiker är en bra person utan detta ska endast ses som en sammanfattande bedömning av minsta nivå.

 

Certifieringen innebär ett ansvar för att verka i god vetenskaplig anda och i enlighet med de etiska regler som gäller får respektive bransch.

 

Certifieringen kan dras in av Certifieringskomittén.

 

(c) Föreningen för Certifiering av Statistiker, 2013.

Kontakt

 

Styrelsens ordförande:

Magnus Pettersson

031-703 73 77

 

Kontakt via kontaktformulär.

 

Organisationsnummer:

802474-6482