Föreningen för Certifiering av Statistiker

Kriterier för certifiering

 

Kriterierna bygger på generell statistisk kompetens inom alla yrkes- och tillämpningsområden.

 

Certifiering kommer att kräva att följande villkor A-E, eller motsvarande nivå är uppfyllda. För associerat medlemskap i föreningen fordras att kriterium A eller motsvarande är uppfyllt. I tveksamma fall kommer en individuell prövning att göras.

 

De fullständiga kriterierma kan läsas här.

 

A: Utbildning

Masterexamen eller högre i statistik eller matematisk statistik.

 

B: Yrkeserfarenhet

Minst fem års yrkeserfarenhet.

 

C: Kommunikation och pedagogik

Förmåga att kommunicera statistiska begrepp och resultat.

 

D: Utveckling av kompetens

Sökanden ska utveckla och bibehålla sin kompetens.

 

E: Etisk standard

Sökanden måste acceptera att följa Statistikfrämjandets etiska kod samt motsvarande etiska regler som gäller inom hens

verksamhetsområde.

 

(c) Föreningen för Certifiering av Statistiker, 2013.

Kontakt

 

Styrelsens ordförande:

Magnus Pettersson

031-703 73 77

 

Kontakt via kontaktformulär.

 

Organisationsnummer:

802474-6482